Programování v JavaScriptu #2 – proměnná a matematické operace

Ve druhém díle našeho seriálu si vysvětlíme, co je proměnná, jak se deklaruje a jaké operace s nimi můžeme provádět.

Co je to proměnná

Proměnnou si můžeme představit jako nějaký pojmenovaný prostor v paměti, který v sobě uchovává konkrétní hodnotu. Definice jako taková se dá popsat komplexněji, ale pro naše začátečnické účely to pro představu stačí. Ta hodnota se může v průběhu běhu programu měnit (proto proměnná 😉). 

Pokud se Vám to hůře představuje, můžeme si proměnnou představit jako nějakou krabičku, na které máme napsané nějaké jméno, třeba Color. Když krabičku otevřeme, zjistíme, jaká barva se v ní nachází.

Deklarace proměnné

V Javascriptu se deklaruje proměnná pomocí slovíčka let (=nechť). Za něj uvedeme název proměnné a její hodnotu, tedy:

let color = ‚orange‘;
let a = 12;

Javascript při deklaraci nepoužívá datové typy. Datový typ nám určuje, jakých hodnot může proměnná nabývat. V mnoha programovacích jazycích můžeme říct, že třeba proměnná a bude nabývat pouze číselných hodnot. Větší aplikace nemohou bez těchto typů fungovat. Javascriptu je sice nedeklarujeme, ale on si sám podle vložených hodnot pozná, o jaký datový typ se jedná a podle toho s ním pracuje. Což je velká nevýhoda, kterou potom odstraňují nadstavby jako je třeba TypeScript. 

Základní datové typy v JavaScriptu

  • String – text 
  • Number – číslo s/bez desetinné čárky 
  • Boolean – pravda/nepravda 
  • Object – objekt 
  • Null – doslova nic (prázdná hodnota – ekvivalentní prázdné množině)
  • Undefined – nedefinovaný

Pro začátek si vystačíme s prvními třemi. Později se určitě setkáme i s ostatními. Některé datové typy tu neuvádíme (jako třeba pole (array)), ale na ty máme zatím také čas. Zabíháme ale už více do teoretické části, takže se pojďme pustit do programování.

Názvy proměnných a funkcí budeme vždy deklarovat v angličtině. Čeština (nedej bože diakritika) nemá v názvosloví co dělat a pokud chcete být dobří programátoři, pojmenovávejte proměnné smysluplně a v angličtině.

Matematické operace

Dejme tomu, že chceme sečíst dvě čísla a ta čísla uložit do nějaké výsledné proměnné. Podívejme se na následující zápis kódu:

let a = 5;
let b = -3;
let c = a + b;

V prvních dvou řádcích jsme si nadeklarovali dvě proměnné a, b a vložili do nich hodnoty. Ve třetím řádku obě hodnoty sečteme a uložíme do třetí proměnné c. Pokud bychom si teď spustili naši stránku v prohlížeči, pak nic neuvidíme. Proč? K součtu došlo, ale my žádným způsobem nedáváme uživateli vědět, k jakému výsledku došlo. Použijeme příkaz z první lekce, tedy:

console.log(c);

Až teprve teď po refreshi stránky uvidíme výsledný výpočet v konzoli. 

Matematických operací máme samozřejmě více. V následující tabulce se můžete podívat a hlavně si vyzkoušet další operace podle symbolů, které jsou zde uvedeny.

Výpis textu a proměnné

Výpis našeho výpočtu je ale nic neříkající. Dostáváme číslo 2 bez nějaké další doplňkové informace. Zkusme náš výsledek doplnit o text ve tvaru Výsledek: 

console.log(‚Výsledek: ‚ + c);

V konzoli uvidíme následující výpis. Pro spojení textu a výsledku proměnné používáme symbol +. 

Výsledný zápis kódu bude vypadat takto:

Cvičení pro čtenáře:

Zkuste upravit výpis do konzole tak, aby byl ve tvaru

5 + (-3) = 2

V příštím díle si ukážeme, jak takové řešení zapsat a jednu vychytávku, jak to udělat přehledněji.

== Vaše Zvládnu to ==

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *