Maturita z cizího jazyka – co je jinak?

blog.zvladnuto.com
Maturitní zkouška z cizího jazyka je pro rok 2021, podobně jako maturitní zkouška z češtiny, je výrazně upravena. Nicméně, studenti si změnu nemusí vůbec všimnout, podstata spočívá v její přípravě.
Maturita z cizího jazyka pozůstává ze tří částí: 
  1. státní část – didaktický test
  2. profilová část – písemná práce
  3. profilová část – ústní zkoušení
Nově řeší písemnou práci i zadání témat pro ústní zkoušku formou pracovních listů školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní. Škola také vypracovává pracovní listy a stanovuje témata pro ústní zkoušku.
Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test.

Státní část – didaktický test

Na didaktický test máte 100 minut čistého času, z toho 40 minut je určeno pro poslechový subtest a 60 minut pro subtest čtení a jazykovou kompetenci.. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška se bude konat v rozmezí dnů od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. K testu nejsou povoleny žádné speciální pomůcky navíc, pouze psací potřeby. Hodnocení je formou uspěl/neuspěl + procentní úspěšnost žáka. To znamená, že žáci nebudou z této části maturitní zkoušky hodnoceni známkou. Pokud by neuspěli, mají možnost dvou opravných termínů. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT vždy do 31. března. Pojďme si to shrnout do jednoduché tabulky:
Přikládáme zároveň požadavky na maturitu z různých cizích jazyků (z oficiálních webových stráne  CERMATu).

Profilová část – písemná práce

Vzhledem k tomu, že si písemnou profilovou část připravují školy samy, pak nejsme schopni definovat přesné požadavky na tuto část zkoušky. Rádi vám ale ukážeme, jak to může vypadat. Ukázka je pouze vzorová, není to žádné stanovené dogma pro všechny školy.

Profilová část – ústní část

Témata pro ústní zkoušku stanovuje škola.  Na rozdíl od předchozích let, kdy každý pracovní list obsahoval čtyři různá témata ve čtyřech částech, budou letos pracovní listy monotematické. Je na školách, jestli budou členěny na víc částí, nebo nikoli. Odborné školy navíc zařazují témata své odbornosti do jednotlivých pracovních listů v daleko větší míře, doporučeno je 20%. Ústní zkouška probíhá po dobu 15 minut, čas na přípravu se může lišit – obvykle je to v rozmezí 15 – 20 minut. 
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
sledovat stránky www.maturita.cermat.cz
sledovat stránky své školy
Článek byl vypracován ve spolupráci s PaedDr. Renátou Slobodovou, které bychom tímto chtěli velmi poděkovat.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *