Maturita z českého jazyka a literatury – jak to bude letos?

blog.zvladnuto.com

V tomto článku se podíváme na zoubek maturitě z češtiny pro rok 2021. Spolupracovali jsme na něm s Mgr. Jaroslavou Šorčíkovou, které bychom chtěli touto cestou poděkovat.

Maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí: 

  1. státní část – didaktický test
  2. profilová část – písemná práce
  3. profilová část – ústní zkoušení
Nově řeší písemnou práci školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní.
Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test.

Státní část – didaktický test

Na didaktický test máte 75 minut čistého času. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška proběhne některý den v rozmezí od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. K testu nejsou povoleny žádné speciální pomůcky navíc, pouze psací potřeby. Hodnocení je formou uspěl/neuspěl + procentní úspěšnost žáka. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT vždy do 31. března. Pojďme si to shrnout do jednoduché tabulky:

A co se po vás bude chtít? Přikládáme odkaz na konkrétní požadavky didaktického testu.
Český jazyk a literatura [PDF, 671 kB]

Profilová část – písemná práce

Vzhledem k tomu, že si písemnou profilovou část připravují školy samy, pak nejsme schopni definovat přesné požadavky na tuto část zkoušky. Rádi vám ale ukážeme, jak to může vypadat. Ukázka je pouze vzorová, není to žádné stanovené dogma pro všechny školy.

Profilová část – ústní část

Škola upravuje podmínky této části a také stanovuje seznam literárních děl. Ze seznamu si vybere žák 20 děl v souladu s katalogem požadavků (odkaz na něj uvádíme u státní části), které se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Tento seznam je nutné odevzdat nejpozději 18. května (pro jarní termín zkoušky) a do 25. července (podzimní termín zkoušky). V případě, že žák neodevzdá vlastní seznam, pak si losuje u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům ze školního seznamu. Doporučujeme tedy ho v každém případě odevzdat 🙂 Přikládáme tabulku převzatou z webových stránek společnosti CERMAT, která stanovuje kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce.

U ústní zkoušky je potom stanoven určitý čas na přípravu a na samotné zkoušení. Žádné další pomůcky k této části nejsou povoleny. Jako názornost přikládáme přehlednou tabulku, která stručně vystihuje ústní část maturitní zkoušky.
A jak mohou pracovní listy vypadat? Přikládáme odkaz na dva vzorové, které jsou uvedeny na oficiálních stránkách společnosti CERMAT.

Pro stručné a důležité informace ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury to stačí. Kdo chce vědět více, doporučujeme se podívat na následující odkazy (zároveň jsou to zdroje k tomuto článku). Pro přehlednost přikládáme obyčejný seznam hyperlinků bez citační normy.

Chtěli byste se důkladně připravit na didaktický test z českého jazyka? Využijte náš přípravný kurz!

Vaše Zvládnu to

  1. Novinky ve školním roce 2020-2021 (MŠMT)
  2. Maturitní zkouška (CERMAT)
  3. Školní seznam literárních děl (CERMAT)
  4. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury (CERMAT)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *