Kužel – úvod a slovní úlohy

blog.zvladnuto.com

 Další článek z prostředí matematiky. Dnes se seznámíme s kuželem – vysvětlíme si, co kužel je, jak spočítáme jeho objem a obsah a na závěr si spočítáme pár úloh.

Kužel

Pro jednoduchost si kužel nadefinujeme jako rotační kužel. Představme si, že si vezmeme pravoúhlý trojúhelník, který budeme v prostoru otáčet podle jedné z jeho odvěsen. Otáčením druhé odvěsny vznikne kruhová podstava kužele (někdy také nazývaná jako základna kužele), otáčením přepony pak kuželová plocha nebo jinak plášť kužele. Tento plášť je v podstatě „stočená“ kruhová výseč, jejíž úhel závisí na poměru výšky kužele a poloměru podstavy. Společný vrchol přepony a osy otáčení nazýváme vrchol kužele.

Vlastnosti

Označme si r jako poloměr kruhové podstavy a h jako výšku kužele (vzdálenost vrcholu kužele od základny). 

1) poloměr pláště

2) objem kužele

3) povrch kužele

Základní pojmy máme nadefinované, pojďme se pustit do počítání 🙂

Příklady

Zadání: Vypočtěte objem a povrch rotačního kužele, když víte, že r = 10 cm a h = 7 cm.
Řešení: Nejprve si spočítáme objem, který je na výpočet jednoduchý. Stačí nám dosadit patřičné hodnoty do vzorečku a zadat do kalkulačky.

Pokud bychom chtěli jen dosadit do vzorečku u povrchu, pak narazíme na problém. Neznáme malé i. U povrchu si ještě potřebujeme zjistit s. Pro výpočet použijeme vzoreček pro poloměr pláště.

V tuto chvíli jsme připraveni dosadit do vzorečku pro výpočet obsahu. 

Úlohu máme vyřešenou. Na úvod jsme si ukázali jak vyřešit výpočet objemu a obsahu při znalosti výšky kužele a poloměru podstavy. 

Zadání: Jirka si na oslavu narozenin vyrobil z papíru čepici ve tvaru kuželu. Strana tohoto kuželu má délku 35cm a poloměr jeho podstavy je 20cm. Kolik dm čtverečních papíru spotřeboval Jirka na jeho výrobu?
Řešení: Obdobná úloha byla použita ve státní maturitě a mnoho žáků na ní pohořelo. V čem je tato úloha tak záludná? Většina z nich dosadila do vzorečku pro výpočet povrchu kužele. Zde si musíme akorát uvědomit, že nepočítáme s podstavou, protože pokud vyrábíme čepici ve tvaru kužele a chceme si ji dát na hlavu, pak nemá smysl „lepit“ kruhovou podstavu k plášti. 
Pro výpočet použijeme pouze vzoreček pro výpočet obsahu pláště, tedy:

V zadání je „Kolik dm čtverečních…“, takže musíme ještě převést na dm čtvereční.
Úlohu máme vypočítanou se vším všudy. Nesmíme zapomenout na slovní odpověď:
Jirka na výrobu čepice potřeboval 21,99 dm čtverečních papíru.

Zadání: Do Jirkovy nádoby ve tvaru kuželu a poloměrem podstavy 6 cm se vejde 376,8 ml limonády, do
Ondrovy nádoby ve tvaru kuželu a poloměrem podstavy 9 cm se vejde 932,58 ml limonády. Která
sklenička je vyšší a o kolik?
Řešení: Nabízí se otázka, kterou veličinu použít pro správné řešení úlohy. Kdybychom chtěli počítat s povrchem, tak asi moc nepochodíme. Známe totiž pouze poloměr podstavy a pak, kolik se „vejde“ ml limonády do dané nádoby. Použijeme tedy objem. Spočítejme si nejprve výšku Jirkovy nádoby. Ze vzorečku pro výpočet objemu kužele si vyjádříme výšku kužele a dopočítáme ji.
Vzhledem k tomu, že máme vyjádřenou výšku, pak nám v případě výpočtu výšky Ondrovy nádoby stačí si dosadit do vzorečku na třetím řádku našich úprav.
Máme vypočítané obě výšky a jednoduchým porovnáním vidíme, že Ondrova sklenička je o 1 cm vyšší.
Ondrova sklenička je o 1 cm vyšší než sklenička Jirky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *