Nejčastější chyby u přijímacích zkoušek z matematiky – přednáška u kulatého stolu

V lednu se konalo setkání vyučujících matematiky v rámci projektu IKAP s názvem Kulatý stůl na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře. Byli jsme pozváni, abychom předali naše zkušenosti, které máme z přípravných kurzů ohledně nejčastějších chyb z matematiky u jednotných přijímacích zkoušek.

Kdo by měl zájem, může se na naší v pdf formě podívat na stránky Zvládnu to v sekci pro učitele. Podíváme se na oblasti, které bývají nejvíce problémové. 

V rámci našich zkušeností jsme se zaměřili na tyto oblasti:

Přednost operací a znaménka

Možná ve stresu, možná ze zbrklosti, ale tahle chyba se opravdu často objevuje. Je potřeba si dát u přijímaček pozor na to, že násobení a dělení mají přednost před sčítáním, stejně tak, že na výpočty mají vliv závorky.

Práce se zlomky a krácení

Častým problémem bývá také krácení zlomků, kdy uchazeči krátí zlomky i v součtu nebo rozdílu, což samozřejmě nejde. Rádi připomínáme jednoduchou pomůcku – krácení je od slova krát, tedy násobení. Vyhněte se této zbytečné chybě a získejte body.

Práce s desetinnými čísly

I když se s desetinnými čísly v běžném životě setkáváme často, tak práce s nimi u přijímaček je velkým problémem. Možná i proto se tam objevují – není cílem uchazeče nachytat, ale oddělit ty, kteří práci s nimi zvládají a ty, kteří ne. Dejte si pozor na násobení a jiné výpočty s čísly, které mají různý počet desetinných míst.

Části z celku

Nejčastějším problémem u těchto úloh bývá to, že si uchazeči neuvědomí práci se základem a snaží se pracovat s procenty bez vazby na nějaké číslo (většinou neznámé).

Slovní úlohy a výrazy

Slovní úlohy jsou nezastupitelnou oblastí v přijímacích zkouškách a bývají tou nejkomplikovanější částí. Proč jsou tak těžké a zároveň neoblíbené? Je potřeba pochopit text, kterým je úloha zadána. Vybrat ty nejdůležitější informace a zapsat je matematicky. Což vede ve většině případů na sestavení rovnice. A to je ta nejkrizovější část. V tomto případě poradíme jediné – procvičovat a procvičovat. Důležité je nevzdávat se a opravdu zkoušet a poctivě počítat. 
Speciálním případe jsou potom slovní úlohy, ve kterých musíme vyjádřit závislosti pomocí proměnných bez výpočtu. To je zase o level dál.

Netradiční slovní úlohy

Netradiční slovní úloha se vyskytuje pouze jedna v rámci celých přijímacích zkoušek a většinou bývá poslední. Právě proto, že to jsou netradiční slovní úlohy, neexistuje nějaký jednoduchý postup, kterým bychom je byli schopni vyřešit.
Nevíte, jak se správně učit matematiku? Přečtěte si náš článek Proč a jak se učit matematiku.
Chcete se vyvarovat nejčastějším chybám? Navštivte nějaký z našich kurzů – jejich kompletní nabídku naleznete na Zvládnu to Academy
Odkaz na přednášku: Nejčastější chyby u přijímaček z matematiky
== Vaše Zvládnu to ==

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *