Opakování ročníků není vyloučeno

blog.zvladnuto.com

 Opakování ročníků je téma, které kolovalo hodně médii a sociálními sítěmi. Tato možnost je stále ve hře.

Školství je velmi často diskutované téma, protože pandemická situace znemožňuje jeho běh tak, jak jsme zvyklí. Proto se mnoho politiků vyjadřuje právě k této oblasti společnosti a ne vždy s moudrými nápady. 

Opakování ročníků je věc, která byla zmíněna několikrát, protože distanční výuka v této délce trvání začíná být považována za nedostatečnou. Nicméně opakovat ročníky na všech typech škol je prakticky nemožné. Pokud vezmeme v potaz například 1. třídu základní školy, pak by ředitelé těchto škol museli být přípraveni na alternativu výuky, kde jim přibude další ročník první třídy. Pokud budeme tuto logiku extrapolovat dál, pak zjistíme, že školy na to nejsou kapacitně a ani personálně připraveny.

Zároveň by takový krok měl dopad na ekonomiku. Tento rok by byl bez absolventů různých typů škol, což může ovlivnit trh práce. V tuhle chvíli si možná začínáme uvědomovat, jak je školství pro společnost vlastně důležité.

Na stole tedy zůstává možnost opakování ročníků a to pro třídy, které mají zakončit své studium výučním listem. Problém spočívá právě v tom, že neměly řádně praxe od loňského března. Pokud by se staly absolventy a firmy by je přijali, museli by do nich více investovat v rámci nějakého vzdělávání. 

Na základě článku uvedeného na Seznamzpravy.cz si dovolíme citovat místopředsedu Sdružení učňovských zařízení ČR, pana Mihulku: „Bylo by nejlepší, kdyby ministerstvo vydalo doporučení, že u oborů, kde je praktické vyučování stěžejní z hlediska obsahu i rozsahu, je na zvážení ředitelů, jestli je možné rodičům a žákům nabídnout opakování ročníku,“ 

Jak se bude situace vyvíjet dál? Uvidíme a budeme ji sledovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *