Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2021

Přijímací řízení na střední školy se nemění

 Přinášíme další novinky ze světa přijímacích zkoušek.  Jednu jistotu v době nejistoty už žáci mají – přijímací řízení na střední školy se nemění. Jednotné přijímací zkoušky Cermat sice školy letos nemusí využít, ale většina u ní zůstane. Cermat pak potvrdil, že stejná bude i obtížnost. Už v dubnu tak čekají většinu deváťáků přijímací zkoušky na střední školy, které díky letošnímu i minulému školnímu roku budou poznamenané opakovanými zákazy prezenčního vyučování kvůli epidemii koronaviru. Ministerstvo školství tak dalo ředitelům čtyřletých maturitních oborů možnost, aby si zvolili formu přijímacího řízení podle vlastního uvážení. Čeká-li Vás jednotná přijímací zkouška, můžete veškeré potřebné informace nalézt zde:  Informace z CERMAT ilustrační testy a testy z loňských let zde:  Testy k procvičení a další pomocná videa ke studiu zde:  videa Zvládnu to Vaše Zvládnu to

Pythagorova věta - úvod

Obrázek
Věta, kterou lidstvo používá už tisíce let. Pojďme se podívat asi na nejznámnější matematickou větu, která platí v pravoúhlém trojúhelníku. Povíme si krátce o její historii, o jejím znění, dokážeme si ji a ukážeme využití. Z historie Nejprve si povězme něco málo z historie. Pythagorova věta nese název po řeckém matematikovi Pytahogorovi ze Samu. Tento významný filozof, matematik, astronom je někdy přezdíván za otce čísel. Založil školu, která nesla jeho jméno a velmi brzy si získala věhlas v širokém okolí. Škola byla do jisté míry asketická, přijímani byli pouze vhodní žáci, ale byla otevřena i ženám. Pythagoras (busta v kapitolském muzeu v Římě) Pythagorejci dospěli k mnoha významným objevům a jedním z nich je Pythagorova věta. Pro zajímavost můžeme uvést, že byla již používána dříve Číňany a Babyloňany, nicméně nese jméno po Pythagorovi, protože on (nebo někdo z jeho školy) zveřejnil první důkaz této věty. Znění Pythagorovy věty Pojďme si říci její znění, které si vysvětlíme a také d

Lineární rovnice - úvod

Obrázek
Text je koncipován pro žáky základních škol. Seznámíme se s pojmy rovnost, lineární rovnice a ekvivalentní úpravy rovnic. V posledních dvou příkladech je potřeba základních znalosí úprav mnohočlenů. Lineární rovnice jsou nejjednoduššími typy rovnic, se kterými se můžeme setkat. Jako většiny oblastí matematiky, můžeme hledat jejich počátky v praxi. Stačí si položit jednoduchou otázku: „Kolik potřebuji kusů rohlíků, abych jich měl celkem sedm, když mám dva?“ Toto jednoduché tvrzení můžeme přepsat do tvaru 𝑥 + 2 = 7. Ve své podstatě hledáme číslo x takové, pro které bude platit rovnost. Jde nějakým způsobem rovnici definovat? Samozřejmě, že ano.  Co je to rovnice Definice: Veškeré rovnice, které jsou ekvivalentní s rovnicí ve tvaru 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, kde 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, se nazývají lineární rovnice.  Poznámka: Číslo x se nazývá neznámá, čísla a, b jsou koeficienty rovnice. Poznámka: Levou stranou rovnice (uvedené v definici) rozumíme výraz 𝑎𝑥 + 𝑏 a pravou stranou rovnice číslo 0.  𝑎𝑥 +

MS Excel - užitečné zkratky

Obrázek
V prostředí MS Excel můžeme celkem efektivně pracovat pouze s klávesnicí. V tomto článku se podíváme na 10 užitečných zkratek, které nám práci zjednoduší. Zkratky jsou zaměřené na operační systém Windows i když některé můžeme použít na MacOS. Užitečných zkratek je mnohem více. Vybrali jsme jich pár, které nám přijdou užitečné. 1) Editace buňky (F2) Buňku můžeme snadno editovat (ať už prázdnou nebo plnou) pomocí klávesy F2 . Stačí tedy najet na buňku, kterou chceme upravit a stačí stisknout tuto klávesu. 2) Zrušení úpravy (ESC) Pokud editujeme vzorec nebo buňku a nechceme změny ponechat, pak stačí zmáčknout klávesu ESC , kterou změny stornujeme a "vyskočíme" z editace buňky. 3) Absolutní a relativní adresování (F4) Jestliže potřebujeme použít absolutní adresování, pak nám stačí při editaci vzorce kliknout na klávesu F4 (u adresy buňky, kterou chceme udělat absolutní nebo smíšenou). Více se o této problematice můžete dočíst v našem článku Absolutní a relativní adresování . 4