Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2020

Jak to bude s přijímacími zkouškami na SŠ pro rok 2021/2022

Obrázek
Pomalu se nám blíží konec roku a také další ročník koloběhu talentových zkoušek, přijímacích zkoušek či maturit. Jak to bude letos? MŠMT pro nás připravilo mnoho změn a my vám je všechny postupně představujeme. Nejnovější informace přišly dnes 30.11., kdy MŠMT představilo záměr, že   každý ředitel školy má možnost rozhodnout, zda budou uchazeči konat přijímací zkoušky CERMATu, budou konat zkoušky organizované školou či nebudou konat přijímací zkoušky vůbec   ( více zde:  článek k přijímačkám ). O způsobu organizace se ředitelé rozhodnou do 8.3.2021 podle počtu přihlášek, které lze na školy zasílat do 1.3.2021. U talentových zkoušek byly termíny posunuty (více v odkazu výše). Sledujte tedy stránky odpovídající školy a vyjádření ředitelů. Mnoho zdaru přeje ZVLÁDNU TO

Zvládnu to Talk #1 - jak na slovíčka

Obrázek
Na našem kanálu spouštíme pořad Zvládnu to Talk a první díl máme za sebou. Hostem byla PaedDr. Renáta Slobodová, se kterou jsme si povídali na téma - Jak na slovíčka v cizím jazyce. Příprava takového rozhovoru nám zabrala dost času jak po stránce technické, tak i faktické. Ve středu 25. 11. v 17:00 jsme spustili přímý přenos. Renáta se s námi v průběhu rozhovoru podělila o své zkušenosti, které jako vyučující anglického jazyka za svou praxi získala. Povídali jsme si o učení se cizích slovíček teoreticky, prakticky a ukázali si konkrétní aplikace, které nám pomohou dosáhnout svého cíle. Podívejte se na záznam našeho prvního (a na našem YT kanále) netradičního počinu.  Záznam

Maturita z cizího jazyka - co je jinak?

Obrázek
Maturitní zkouška z cizího jazyka je pro rok 2021, podobně jako maturitní zkouška z češtiny, je výrazně upravena. Nicméně, studenti si změnu nemusí vůbec všimnout, podstata spočívá v její přípravě. Maturita z cizího jazyka pozůstává ze tří částí:  státní část - didaktický test profilová část - písemná práce profilová část - ústní zkoušení Nově řeší písemnou práci i zadání témat pro ústní zkoušku formou pracovních listů školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní. Škola také vypracovává pracovní listy a stanovuje témata pro ústní zkoušku. Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test. Státní část - didaktický test Na didaktický test máte 100 minut čistého času, z toho 40 minut je určeno pro poslechový subtest a 60 minut pro subtest čtení a jazykovou kompetenci.. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška se bude konat v rozmezí dnů od 3

Maturita z českého jazyka a literatury - jak to bude letos?

Obrázek
V tomto článku se podíváme na zoubek maturitě z češtiny pro rok 2021. Spolupracovali jsme na něm s Mgr. Jaroslavou Šorčíkovou, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí:  státní část - didaktický test profilová část - písemná práce profilová část - ústní zkoušení Nově řeší písemnou práci školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní. Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test. Státní část - didaktický test Na didaktický test máte 75 minut čistého času. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška proběhne některý den v rozmezí od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. K testu nejsou povoleny žádné speciální pomůcky navíc, pouze psací potřeby. Hodnocení je formou uspěl/neuspěl + procentní úspěšnost žáka. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT vždy do 31. března. Pojďme si to shrnout do jednodu

Stop motion animace - zvládáme i ve škole

Obrázek
Stop motion je animační technika založená na focení jednotlivých objektů, které jsou mezi snímky ručně upravovány tak, aby spojení vznikl dojem animace. Jednotlivé snímky potom přehrajeme "rychle" za sebou, čímž vznikne iluze pohybu.  Technika je to časově náročná a proto je potřeba mít velkou trpělivost při její tvorbě. Jedna minuta filmu zabere několik hodin v závislosti na náročnosti scény, kterou jsme si vytvořili. Záleží na objektu, který chceme animovat, dále na scéně a jejích detailech a samotném scénáři, který chceme využít. Je potřeba myslet na to, že na 1 sekundu filmu je potřeba použít alespoň 12 snímků. Pro představu na 1 minutu filmu potřebujeme 720 fotografií.  Tento typ animací můžeme vidět v různých filmech či seriálech. Mezi velmi známé patří například Mrtvá nevěsta Tima Burtona nebo Ovečka Shaun.  Máme různé typy stop motion animací: Objektová animace = používá pevné objekty, které se nedají deformovat (panáček z lega, mince...) Clay animace = používá for

Jak správně vyplnit záznamový arch

Obrázek
 Čekají Vás přijímačky nebo maturita, začali jste se pilně připravovat ale přesto máte obavy, abyste nic nepokazili? V tomto článku se nebudeme bavit o tom, jak se co nejefektivněji učit či na jaké témata se především zaměřit. Podíváme se, jak správně vyplňovat záznamový arch. U přijímaček či maturity dostáváte testový sešit, kde se nacházejí samotná zadání a také dostanete záznamový arch, který prakticky rozhoduje o tom, zda budete u zkoušky úspěšní. Zde jsou nejdůležitější pravidla, které je třeba dodržovat: - arch vyplňujeme modrou nebo černou propiskou. Archy se skenují a odpovědi musí být čitelné - V žádném případě nepoužívejte fixy nebo nějaké zvýrazňovače, které by propíjely, jelikož archy bývají vícestránkové a arch byste tím také znehodnotili - U uzavřených úloh, kde je třeba vybrat správnou odpověď ( je vždy pouze jedna! ) je třeba správnou odpověď označit křížkem . Pokud si svou odpověď v průběhu rozmyslíte, je třeba původní odpověď začernit a označit novou: - U ote

Jak zobrazit hodnocení studentům v prostředí Google Classroom

Obrázek
Pokud si vytvoříme kurz v Google Classroom a chceme studentům ukázat jejich hodnocení, musíme si ho nastavit. Toto nastavení je možné provést pouze z prohlížeče počítače, mobilní aplikace ho neumožňuje. Přihlásíme se do kurzu, ve kterém chceme hodnocení zobrazit. V pravém horním rohu obrazovky si klikneme na ozubené kolečko, které symbolizuje Nastavení kurzu. Objeví se nám dialogové okno přes celou obrazovku prohlížeče. Sescrollujeme úplně dolů až se dostaneme do sekce Hodnocení . Vybereme si požadovanou možnost výpočtu celkového hodnocení - buď Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií.  V obou případech se vypočítá hodnocení za Vás a vy si tak ušetříte značně práci. Zaškrtneme možnost Zobrazit hodnocení studentům a v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Uložit . Pokud se chcete dozvědět více o systému hodnocení, přikládáme odkaz na oficiální nápovědu od Google. Nastavení hodnocení

Jak si vygenerovat odkaz na Google Meet v Google Classroom

Obrázek
Pokud chceme používat Google Meet a mít ho propojený s Google Classroom, pak si musíme vygenerovat odkaz na Meet. Není to nic složitého a zabere nám to několik sekund. Otevřeme si kurz, ve kterém chceme mít kód vygenerovaný. Na stránce Stream si v horní části obrazovky klikneme na Vygenerovat odkaz na Meet. Po kliknutí se nám objeví dialogové okno, ve kterém si klikneme na tlačítko Vygenerovat   odkaz na Meet .  Během několika vteřin se vygeneruje odkaz, který si můžeme rovnout zkopírovat (ale nemusíme, protože bude k dispozici na kartě Stream). Na závěr si klikneme na tlačítko U ložit a je to hotové. Ponechejme možnost viditelné pro studenty zaškrtnutou a budou se moci do Google připojit také. Pokud bychom ji "odškrtli", pak studenti odkaz neuvidí, ale my jim ho můžeme zviditelnit dle potřeby.

Otestujte si své matematické znalosti

Obrázek
 Přemýšlíte-li nad tím, že budete maturovat z matematiky, ale nevíte, zda je to pro vás to pravé ořechové? Obáváte se, že v době distanční výuky jste zaspali a nevěříte, že maturitu zvládnete? S námi ji zvládnete! Nabízíme hned několik možností, jak se na maturitu připravit. Všem budoucím maturantům a zájemcům o matematiku nabízíme: - naše výuková videa k přípravě: Yotube kanál Zvládnu to - přípravné kurzy k přípravě: kurzy ke státní maturitě - maturitu nanečisto: Maturita nanečisto Vaše Zvládnu to

Maturita z matematiky 2021 - jak to bude?

Obrázek
Novela školského zákona přichází se změnami, které se týkají i maturity z matematiky. Jak tomu bylo nyní a co se změnilo? Nic nemusíte hledat, přinášíme vám článek, ve kterém si přehledně řekneme, co je jinak. Ve společné části mají žáci stále možnost si vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Nebyla tedy uzákoněna povinná maturita z matematiky pro žádný studijní odbor. Matematiku rozšiřující (dříve Matematika+) si můžeme zvolit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. V případě jejího úspěšného složení máme výhodu u přijímacího řízení na některé vybrané školy - často k výsledku totiž přihlížejí.  Matematika Čas stanovený na samotnou zkoušku (tedy dobu, kdy počítáme) je nastaven na 120 minut. Konkrétní termín ještě není stanoven, ale je jisté, že zkouška bude probíhat některý den v rozmezí od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. Z vlastní zkušenosti můžeme odhadovat, že bude probíhat 3. 5. 2021 (je to jen náš odhad). K samotné zkoušce můžete mít tabulky (ve kterých nesmí být

Otestuj se s námi

Obrázek
V dnešní době, kdy si prostřednictvím internetu můžeme koupit prakticky cokoliv, kdy se každý učitel musel stát přeborníkem v moderních technologiích i profesionálním youtuberem, jsme i my přesídlili do online světa bezpečí monitorů, webových kamer a Google formulářů. O našich výukových videích jsme vám už psali. Není to však náš jediný počin v našem online matematickém světě. Již na jaře jsme museli prakticky ze dne na den přesídlit v rámci našich přípravných kurzů na online setkání. Postupně jsme se rozhodli zajít ještě dál a rozhodli se, že budeme konkurovat velkým vzdělávacím společnostem a začali tvořit i vlastní přijímačky nanečisto a brzy dokončíme i velký projekt – maturitu nanečisto. Věříme, že naše snažení pomůže mnohým ke splnění jejich cílů. Vaše Zvládnu to

Přípravné kurzy Zvládnu to - jak to bude letos?

Obrázek
Přípravné kurzy Zvládnu to budeme pořádat tento rok v rozsahu, jako v předešlých ročnících. Tedy jistě otevíráme přípravné kurzy pro studium na osmiletých gymnáziích (5. třída) a pro studium na středních školách (9. třída). V obou případech z českého jazyka i matematiky. Jestliže bude dostatečný zájem, pak rádi otevřeme příravné kurzy na předpoklady ke studiu z výtvarné a tělesné výchovy. Stejně tak i přípravné kurzy na státní maturitní zkoušku z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. V současné době nemůžeme garantovat fyzická setkání, protože vývoj epidemiologické situace je velmi nepředvídatelný. Jsme ale připraveni na alternativu v podobě online videokonferencí s materiály předem připravenými. Účastníci kurzu je obdrží v dostatečném předstihu. Závěrem našich kurzů jsou přijímačky nebo maturita nanečisto. Budeme se na Vás těšit na přípravných kurzech. Váš tým Zvládnu to

Živé přenosy - více na YouTube kanálu

Obrázek
Rozhodli jsme se, že posuneme naši tvorbu dál a začínáme s živými přenosy, které jsou zaměřené na výuku matematiky. Máme za sebou úspěšně celkem dva a chystáme mnoho dalších. Vzhledem k vytíženosti budeme streamovat pouze jednou týdně. Naší snahou je probrat dané téma hezky od základů a propočítat k tomu typické příklady.  Výběr tématu je různý - někdy vhodný pro základní školy (sčítání zlomků), někdy spíše pro střední školy nebo maturanty (číselné obory). V dalším z přenosů se zaměříme na procenta.  A proč jsme se do toho pustili? Věříme, že naše videa jsou přínosem, ale v případě nejasností se nás můžete zeptat přímo v průběhu live streamu!  Váš tým Zvládnu to Odkaz na další stream Záznamy z našich prvních přenosů