Příspěvky

Maturita z cizího jazyka - co je jinak?

Obrázek
Maturitní zkouška z cizího jazyka je pro rok 2021, podobně jako maturitní zkouška z češtiny, je výrazně upravena. Nicméně, studenti si změnu nemusí vůbec všimnout, podstata spočívá v její přípravě. Maturita z cizího jazyka pozůstává ze tří částí:  státní část - didaktický test profilová část - písemná práce profilová část - ústní zkoušení Nově řeší písemnou práci i zadání témat pro ústní zkoušku formou pracovních listů školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní. Škola také vypracovává pracovní listy a stanovuje témata pro ústní zkoušku. Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test. Státní část - didaktický test Na didaktický test máte 100 minut čistého času, z toho 40 minut je určeno pro poslechový subtest a 60 minut pro subtest čtení a jazykovou kompetenci.. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška se bude konat v rozmezí dnů od 3

Maturita z českého jazyka a literatury - jak to bude letos?

Obrázek
V tomto článku se podíváme na zoubek maturitě z češtiny pro rok 2021. Spolupracovali jsme na něm s Mgr. Jaroslavou Šorčíkovou, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí:  státní část - didaktický test profilová část - písemná práce profilová část - ústní zkoušení Nově řeší písemnou práci školy samy, což je změna oproti předešlým ročníkům. Škola tedy písemnou práci zadává, stanovuje jí pravidla a také ji opravuje. Doposud se tato část zkoušky řešila na úrovni celostátní. Pojďme se více zaměřit na první část, tedy didaktický test. Státní část - didaktický test Na didaktický test máte 75 minut čistého času. Přesný termín nebyl stanoven, ale zkouška proběhne některý den v rozmezí od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021. K testu nejsou povoleny žádné speciální pomůcky navíc, pouze psací potřeby. Hodnocení je formou uspěl/neuspěl + procentní úspěšnost žáka. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT vždy do 31. března. Pojďme si to shrnout do jednodu

Stop motion animace - zvládáme i ve škole

Obrázek
Stop motion je animační technika založená na focení jednotlivých objektů, které jsou mezi snímky ručně upravovány tak, aby spojení vznikl dojem animace. Jednotlivé snímky potom přehrajeme "rychle" za sebou, čímž vznikne iluze pohybu.  Technika je to časově náročná a proto je potřeba mít velkou trpělivost při její tvorbě. Jedna minuta filmu zabere několik hodin v závislosti na náročnosti scény, kterou jsme si vytvořili. Záleží na objektu, který chceme animovat, dále na scéně a jejích detailech a samotném scénáři, který chceme využít. Je potřeba myslet na to, že na 1 sekundu filmu je potřeba použít alespoň 12 snímků. Pro představu na 1 minutu filmu potřebujeme 720 fotografií.  Tento typ animací můžeme vidět v různých filmech či seriálech. Mezi velmi známé patří například Mrtvá nevěsta Tima Burtona nebo Ovečka Shaun.  Máme různé typy stop motion animací: Objektová animace = používá pevné objekty, které se nedají deformovat (panáček z lega, mince...) Clay animace = používá for

Jak správně vyplnit záznamový arch

Obrázek
 Čekají Vás přijímačky nebo maturita, začali jste se pilně připravovat ale přesto máte obavy, abyste nic nepokazili? V tomto článku se nebudeme bavit o tom, jak se co nejefektivněji učit či na jaké témata se především zaměřit. Podíváme se, jak správně vyplňovat záznamový arch. U přijímaček či maturity dostáváte testový sešit, kde se nacházejí samotná zadání a také dostanete záznamový arch, který prakticky rozhoduje o tom, zda budete u zkoušky úspěšní. Zde jsou nejdůležitější pravidla, které je třeba dodržovat: - arch vyplňujeme modrou nebo černou propiskou. Archy se skenují a odpovědi musí být čitelné - V žádném případě nepoužívejte fixy nebo nějaké zvýrazňovače, které by propíjely, jelikož archy bývají vícestránkové a arch byste tím také znehodnotili - U uzavřených úloh, kde je třeba vybrat správnou odpověď ( je vždy pouze jedna! ) je třeba správnou odpověď označit křížkem . Pokud si svou odpověď v průběhu rozmyslíte, je třeba původní odpověď začernit a označit novou: - U ote

Jak zobrazit hodnocení studentům v prostředí Google Classroom

Obrázek
Pokud si vytvoříme kurz v Google Classroom a chceme studentům ukázat jejich hodnocení, musíme si ho nastavit. Toto nastavení je možné provést pouze z prohlížeče počítače, mobilní aplikace ho neumožňuje. Přihlásíme se do kurzu, ve kterém chceme hodnocení zobrazit. V pravém horním rohu obrazovky si klikneme na ozubené kolečko, které symbolizuje Nastavení kurzu. Objeví se nám dialogové okno přes celou obrazovku prohlížeče. Sescrollujeme úplně dolů až se dostaneme do sekce Hodnocení . Vybereme si požadovanou možnost výpočtu celkového hodnocení - buď Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií.  V obou případech se vypočítá hodnocení za Vás a vy si tak ušetříte značně práci. Zaškrtneme možnost Zobrazit hodnocení studentům a v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Uložit . Pokud se chcete dozvědět více o systému hodnocení, přikládáme odkaz na oficiální nápovědu od Google. Nastavení hodnocení

Jak si vygenerovat odkaz na Google Meet v Google Classroom

Obrázek
Pokud chceme používat Google Meet a mít ho propojený s Google Classroom, pak si musíme vygenerovat odkaz na Meet. Není to nic složitého a zabere nám to několik sekund. Otevřeme si kurz, ve kterém chceme mít kód vygenerovaný. Na stránce Stream si v horní části obrazovky klikneme na Vygenerovat odkaz na Meet. Po kliknutí se nám objeví dialogové okno, ve kterém si klikneme na tlačítko Vygenerovat   odkaz na Meet .  Během několika vteřin se vygeneruje odkaz, který si můžeme rovnout zkopírovat (ale nemusíme, protože bude k dispozici na kartě Stream). Na závěr si klikneme na tlačítko U ložit a je to hotové. Ponechejme možnost viditelné pro studenty zaškrtnutou a budou se moci do Google připojit také. Pokud bychom ji "odškrtli", pak studenti odkaz neuvidí, ale my jim ho můžeme zviditelnit dle potřeby.

Otestujte si své matematické znalosti

Obrázek
 Přemýšlíte-li nad tím, že budete maturovat z matematiky, ale nevíte, zda je to pro vás to pravé ořechové? Obáváte se, že v době distanční výuky jste zaspali a nevěříte, že maturitu zvládnete? S námi ji zvládnete! Nabízíme hned několik možností, jak se na maturitu připravit. Všem budoucím maturantům a zájemcům o matematiku nabízíme: - naše výuková videa k přípravě: Yotube kanál Zvládnu to - přípravné kurzy k přípravě: kurzy ke státní maturitě - maturitu nanečisto: Maturita nanečisto Vaše Zvládnu to