MS Excel jako kalkulačka a základní matematické funkce

Tabulkové procesory (jak už samo z názvu vyplývá) nejsou pouze pro formátování dat, ale jsou velmi prospěšné k výpočtům. A můžeme je používat dokonce místo kalkulaček! V tomhle článku se podíváme na to, jak může Excel fungovat jako kalkulačka a seznámíme se s několika základními matematickými funkcemi.

Excel jako kalkulačka

Pokud chceme, aby v buňce došlo k výpočtu místo k pouhému zobrazení textu, musíme do buňky napsat na začátek symbol =. Dále můžeme psát zápis výpočtů tak, jak jsme zvyklí z kalkulačky. Pro operace sčítání a odčítání se používají standardní znaky +, -, pro násobení pak * a pro dělení /. Pro větší přehlednost sepíšeme operace do tabulky:
Tabulka matematických operací a zápisů
Pokud tedy chceme, aby nám Excel sečetl dvě čísla, např. 2 a 3, pak bude zápis v buňce vypadat takto:
A stiskneme Enter. Během chvilky se nám zobrazí výsledek zadaného vzorce. Je potřeba si uvědomit, že my vidíme výsledek v tabulce, ale pokud si označíme buňku (kliknutím levého tlačítka myši nebo pomocí šipek), pak v řádku vzorců vidíme zadaný vzorec, který vedl k výsledku. Názorně to ukazuje obrázek níž.
Excel zvládne i složitější výpočty. Dokonce ví, jaké matematické operace nebo symboly mají přednost a je schopen s nimi správně počítat. Zkusme si vypočítat pomocí Excelu následující příklad:
1 – 2 * 3 – (3 – 2)
Pokud si ho přepíšeme, získáme výsledek číslo -6, což je správně. Ověření správnosti necháváme na čtenáři😊).
Vyzkoušejte si více příkladů, kde budou složitosti se závorkami atp. Nám to pro ukázku toho, že Excel můžeme používat místo kalkulačky stačí a podíváme se na užitečné matematické funkce.

Matematické funkce

Jestliže nevíte, jak se pracuje s funkcemi, podívejte se na náš článek MS Excel – úvod do funkcí nebo na video Excel – základní funkce.

ODMOCNINA

Tato funkce nám vrátí druhou odmocninu zadaného čísla. Funkce má jediný argument (=vstupní hodnotu) a to je číslo, které chceme odmocnit.
Příklad: =ODMOCNINA(4)
 

POWER

Většina názvů funkcí byla přeložena do češtiny, ale funkce pro mocninu ne. Pokud chceme umocnit nějaké číslo a na číslo n, pak použijeme funkci ve tvaru POWER(a,n). První argument je číslo, které chceme umocnit (základ mocniny) a druhé její exponent (číslo, kterým umocňujeme základ).
Příklad: 2 na 4, =POWER(2,4)
 

PI

Tato funkce nám vypíše hodnotu čísla pí na devět desetinných míst. Do výpočtů nemusíme tedy používat méně přesnější hodnotu 3,14, ale 3,141592654. Funkce PI je bez argumentu, píše se tedy s prázdnými závorkami (viz příklad).
Příklad: =PI()

ABS

Poslední funkce, kterou si představíme, je ABS (=absolutní hodnota). Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si náš článek Absolutní hodnota – od definice až po několik řešených příkladů. Nám bude stačit, když si připomeneme, že absolutní hodnota ze záporného čísla udělá číslo kladné a kladné nechá kladným. Jako argument funkce nemusíme vkládat pouze číslo, ale klidně nějaký delší vzorec.
Příklad: =ABS(1-3*3)
 
 
Pokud Vás zajímají další témata z oblasti práce s MS Excel, podívejte se na naše další články:
Zapisky učitelů – MS Excel
== Vaše Zvládnu to ==

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *