Aritmetická posloupnost – procvičování

blog.zvladnuto.com

 Máme za sebou teorii k aritmetické posloupnosti. Pojďme se pustit do několika konkrétních příkladů.

Příklad 1: Určete a_{45}, když víte, že a_{40} = 83 a d = 2.

Řešení: Použijeme vzorec, který nám ukazuje vztah mezi r-tým a s-tým členem aritmetické posloupnosti a rovnou spočítáme 45. člen.

a_r = a_s + (r-s)cdot d

a_{45} = a_{40} + (45-40)cdot 2

a_{45} = 83 + 5cdot 2

a_{45} = 93

Příklad 2: Určete a_{60}, když víte, že a_{43} = -23 a a_{31} = – 17.

Řešení: Abychom mohli určit 60. člen, pak potřebujeme určit diferenci. Opět využijeme vzorec jako v předešlém příkladu:

a_{43} = a_{31} + (43-31)cdot d

-23 = -17 + 12cdot d

-6 = 12cdot d

d = -frac{6}{12}

d = -frac{1}{2}

Nyní jsme schopni dopočítat 60. člen opět pomocí stejného vzorec. Můžeme si dokonce vybrat, který ze zadaných členů použijeme. Vyberme si třeba a_{43}:

a_{60} = a_{43 }+ (60-43)cdot d

a_{60} = -23 + 17cdotleft(-frac{1}{2}right)

a_{60} = -23 – 8,5

a_{60} = -31,5

Příklad 3: Určete součet s_{200}, když víte, že a_{20} = 10 a a_{31} = 15,5.

Řešení: Napišme si nejprve vzorec pro součet prvních 200 členů.

s_{200} = frac{200}{2}(a_1 + a_{200})

K určení součtu n členů potřebujeme vždy znát první a n-tý člen, které máme sečíst. V tomto případě neznáme ani jeden. Dopočítáme tedy potřebné členy, dosadíme do vzorce a provedeme součet. Nejprve určíme diferenci.

a_{20} = a_{31} + (20-31)cdot d

10 = 15,5 -11cdot d

-5,5 = -11cdot d

-5,5:(-11) = d

d = 0,5

Dopočítáme si potřebné členy:

a_{20} = a_1 + 19cdot d

10 = a_1 + 19cdot 0,5

10 = a_1 + 9,5

a_1 = 0,5

a_{200} = a_1 + 199cdot 0,5

a_{200} = 0,5 + 99,5

a_{200} = 100

Dosaďme si do vzorečku pro součet aritmetické posloupnosti

s_{200} = 100(0,5 + 100)

s_{200}= 10,050

== Vaše Zvládnu to ==


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *